Om webbplatsen Webbkarta

Vi erbjuder

 
Utifrån den kompetens som KCT Västerbotten har, arbetar vi med ett brett tjänsteutbud. Därutöver har vi samarbetspartners inom kompletterande kunskapsområden.

Tillgänglighetsområdet är i ständig utveckling och arbetet kräver därför att kunskaperna hela tiden uppdateras inom lagar, förordningar, standarder och rekommendationer. Förändringar sker även utifrån funktionshinderpolitiskt arbete. 

Tillgänglighetsområdet byggd miljö och likaså arbetsmiljö har varit ett aktuellt arbetsområde under många år. Här har KCT Västerbotten spetskompetens. Tillgänglighet innefattar även begreppet användbarhet. För att uppnå det arbetar vi även med produktutveckling tillsammans med våra beställare.
 
För mer information om våra tjänster, se menyraden till vänster.