Om webbplatsen Webbkarta

Gott & Blandat

 

 
I den här godispåsen hittar du förslag på bra informationsmaterial, eget och andras, med hänvisningar och ibland direktlänkar. Allt har koppling till tillgänglighet men inom olika områden.
 

BFS 2013:9 - HIN 3

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.
 

BFS 2011:5 - ALM 2

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.
 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst format

 

Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren

Myndigheten för delaktighet har tagit fram riktlinjer för tillgänglighet med hänvisningar till lagstiftning och rekommendationer om tillgänglig utformning.
 

Besöksinformation för alla

Under denna länk kan du hitta intressant information från Myndigheten för delaktighet för dig som arbetar med besöksverksamhet. Där finns även en checklista


Myndigheternas skrivregler

Institutet för språk och folkminne - Språkrådet är utgivare av handboken. Den innehåller bland annat allmänna skrivregler, att skriva klarspråk och att skriva för webben.
ISBN 978-91-38-32625-1 Utgiven 2014
 

Post och telestyrelsen (PTS) 

Länkar till förmedlingstjänster från PTS, området elektronisk kommunikation  


Webbriktlinjer Länk »


Bildtelefoni - samtal mellan hörande och teckenspråkiga
 
Texttelefoni - samtal mellan användare av texttelefoner eller ip-telefoner och användare av telefoner

Teletal - telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter

Skriva för webben - .SE:s internetguide

Internetguide från .SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Författare Erik Geijer
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-979411-2-9