Om webbplatsen Webbkarta

Våra uppdrag

 

 

Några utvalda uppdrag


Utbildning och Information

GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch
Umeå kommun, Gata Park
Umeå Universitet, Institutionerna för Rehabilitering och Omvårdnad
Svenska kyrkan, Luleå stift

Inventering

Publika lokaler - Region Jämtland Härjedalen kultur
Vallokaler för en nationell kartläggning
Idrottsanläggningar och gymnastikhallar i Umeå kommun
Lanthandlar och bensinmackar i Västerbottens läns landsbygd
Humanisthuset Umeå Universitet
Evenemangslokaler för Umeå2014

Ritningsgranskning

Resecentra Umeå C, ombyggnad
Förskolan Hoppet Umeå
Vårdcentralen i Vännäs
Hjälpmedelscentralen Umeå
Väven, Umeås nya kulturhus
Badhuset Navet i Umeå
Humanisthuset och Infocenter vid Umeå Universitet
Skola och förskola i Vännäs kommun
Flerbostadshus i Umeå
Bussterminal med väntsal vid Norrlands Universitetssjukhus

Rådgivning

Badbryggor och badplats
Vandringsled längs Lögdeälven
Till bygdegårdar och hembygdsgårdar
Kvinnohistoriskt museum

 

Projekt


Pågående

Inga pågående projekt

Avslutade

 2017 under sommaren och hösten utförde KCT ett konsultuppdrag för Länsstyrelsen Norrbotten. Uppdraget omfattar inventeringar och åtgärdsförslag som sammanställts i tillgänglighetsplaner för tolv utvalda kulturmiljöer. Uppdraget ingår i projektet "Varsamt tillgängligt" som drivs av Länsstyrelserna i de nordligaste länen.

 2016 i oktober avslutad KCT ett konsultuppdrag för Länsstyrelsen Västerbotten. Uppdraget att inventera 10 utvalda kulturmiljöer i Västerbottens län är en del av en större satsning för ökad tillgänglighet. Länsstyrelserna i de tre nordligaste länen samarbetar i projektet "Varsamt tillgängligt".

■ 
2012 genomförde KCT Västerbotten ett projekt gentemot Länsstyrelsen i Västerbotten och Tillväxtverket. Projektet kartlade hur grundläggande betaltjänster i Västerbottens läns landsbygd är tillgodosedda och om det fanns idéer hur servicen kan förbättras. Målgrupperna var personer med funktionsnedsättning och personer över 80 år.
 
 ”Tillgänglighet vid bensinstationer och dagligvarubutiker i Västerbottens läns landsbygd” genomfördes under 2010 - 2011. Finansierades genom Jordbruksverket och Länsstyrelsen

■ KCT Västerbotten har för Processtöd Tillgänglighet tillhandahållit en Helpdesk för projekt inom Europeiska socialfonden så kallade ESF-projekt. Genom helpdesk har projekten kunnat ringa och få rådgivning inom området tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget avslutas under januari 2012.      KCT genomförde även projekt inom ramen för Europeiska socialfonden. Projektägare var HSO Västerbotten

Referenser


Ta gärna kontakt med oss för att få relevanta referenser


Ritningsgranskning

Gunnar Isaksson, INAB Infrastruktur i Umeå AB

Rådgivning

Barbro Lindgren, Tillgänglighetskonsult