Om webbplatsen Webbkarta

Länkar

 

 

Ideella föreningar

Funktionsrätt Sverige »
Funktionsrätt Västerbotten »
Funktionsrätt Umeå »
Parasport Västerbotten »
Synskadades Riksförbund Västerbotten »
DHR förbundet »
 

Myndigheter

Myndigheten för delaktighet »
Boverket »
Specialpedagogiska skolmyndigheten »
Trafikverket »
Myndigheten för tillgängliga medier »
Post- och telestyrelsen »
Diskrimineringsombudsmannen »
Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet »
Socialstyrelsen »
Folkhälsomyndigheten »
 

Verksamheter

NCS, Natural color system »

Eutveckling.se »